Fotografia rodzinna

„By żyć dla powrotu”

„Naj­ważniej­sze jest, by gdzieś is­tniało to, czym się żyło: i zwycza­je i święta rodzin­ne i dom pełen wspom­nień. Naj­ważniej­sze jest, by żyć dla powrotu”. (Antoine de Saint-Exupéry)

View More
_V3A0298